LÖSNINGAR FÖR ELEVER I KLASSRUMMET

Pangea temporary hotfixes here

För elever

Ett bättre klassrum för elever

Några förändringar av lektionen kan göra inlärningen tillgänglig och rolig för alla elever – oavsett ålder, inlärningsstil och plats. De rätta verktygen kan bryta barriärer och ge eleverna möjlighet att samarbeta utan distraktioner, så att en givande utbildningsupplevelse alltid är inom räckhåll.

Göra i ordning ett undervisningsutrymme med en whiteboard

INGA GRÄNSER FÖR INLÄRNINGEN

UTMANINGARNA

Bakgrundsbrus

Om det är högljutt i klassrummet kan det försämra inlärningen, särskilt om eleverna använder anpassade appar och aktiviteter som medför ljud.

Navigation

Eftersom de motoriska färdigheterna utvecklas ända upp i tonåren kan vissa elever bli hämmade av det utbredda bruket av styrplattor.

Produktivitet

Tangentbord på skärmen kan ta upp värdefull plats på skärmen och göra det svårare för eleverna att dra nytta av utbildningsappar. All skärmtid kräver nya lösningar för att vara effektiv. 

LÖSNINGARNA

Elever som använder surfplattor

MINDRE LJUD. DJUPARE FOKUS.

När eleverna lär sig via anpassade appar i en klassrumsmiljö är det viktigare än någonsin att de klarar av att hålla fokus – särskilt när många elever lär sig olika snabbt. Ett headset av hög kvalitet kan blockera bakgrundsljud och hålla kvar elever i inlärningszonen, samtidigt som mikrofonen gör att eleverna hörs tydligt.

 Elever som delar en arbetsyta för att lära sig saker

NAVIGERING SOM KLICKAR

Allting talar för att elevernas motoriska färdigheter fortfarande utvecklas – ända upp i tonåren – vilket innebär att styrplattor kan vara en utmaning.  Det kan göra att eleverna blir långsammare och mindre exakta när de använder utbildningsappar, vilket hindrar dem från att dra nytta fullt ut av dessa resurser. Men med en mus är det annan sak. En mus är enklare att använda och gör att eleverna får ut mer av de värdefulla utbildningsapparna, vilket ökar effektiviteten i skoluppgifterna. Den kan till och med göra att de presterar bättre överlag!

 Inlärning i klassrummet med surfplattor

SKRIV. KLICKA. LÄR DIG.

Nu när iPad-enheter spelar en allt viktigare roll i klassrummet använder eleverna pekskärmar under längre perioder. Det kan vara tröttande för musklerna, vilket gör eleverna mindre effektiva med tiden. Tangentbordsfodralet Rugged Combo 3 gör saker och ting betydligt enklare med en bättre och mer intuitiv skrivupplevelse och ett fastsatt tangentbord som frigör utrymme på skärmen.  Om du lägger till en mus – oavsett om eleven använder en iPad eller en bärbar dator – blir eleverna 30 % snabbare och 50 % mer produktiva. (Det finns studier som bevisar det!)

VERKTYGEN

Bärbara datorer

Surfplattor

Göra i ordning ett undervisningsutrymme med en whiteboard

INLÄRNING OCH UTTRYCK

UTMANINGARNA

KREATIVITET, UTTRYCK OCH INLÄRNING

Elever lär sig bättre när de får formulera begreppen på sina egna sätt – men att bara använda en enhet för inlärningen kan vara begränsande.

LÖSNINGARNA

 Lärare håller ett föredrag i klassrummet

DERAS INLÄRNING. DERAS SÄTT.

Elever lär sig när de får formulera begreppen på sina egna sätt – det handlar bara om att använda rätt verktyg. Elever kan använda en presentationsfjärrkontroll för att ta kontroll över sina idéer, med möjligheten att hålla ett föredrag från var som helt i klassrummet. Ett headset med en tydlig mikrofon gör att eleven hörs, särskild vid användning av anpassade utbildningsappar.

 Elev använder digital penna med iPad

MED EGNA ORD

Med Crayon kan elever intuitivt rita, göra diagram eller illustrera sina idéer. Att kunna internalisera och uttrycka komplexa idéer gör inlärningsprocessen väldigt mycket enklare – och på det området är Crayon en riktig rockstjärna.

VERKTYGEN

Bärbara datorer

Surfplattor

Göra i ordning ett undervisningsutrymme med en whiteboard

UTÖKA KLASSRUMMET

UTMANINGARNA

STUDIER PÅ DISTANS OCH HYBRIDINLÄRNING

Hur kan eleverna lära sig saker på ett effektivt sätt när de inte är på plats fysiskt?

UTANFÖR KLASSRUMMETS VÄGGAR

Att ta in erfarenheter och experter utifrån kan berika klassrummet.

LÖSNINGARNA

 Elever använder ett externt tangentbord med en bärbar dator

ANSLUT FRÅN VAR SOM HELST

Elever kan ta plats i klassrummet – från sina egna vardagsrum. Videosamarbete i HD i grundskolor gör att elever som studerar på distans kan vara med i klassrummet även när de inte kan vara där fysiskt, och det efterliknar den verkliga upplevelse som de behöver för att nå sin fulla potential samtidigt som storleken på klassen hålls nere. Webbkameror och konferenskameror från Logitech gör det möjligt.

 Elev som studerar i en park

VAR MED PÅ LEKTIONERNA ÖVERALLT

Upplev klassrummet från världens mest avlägsna hörn, eller lyssna på en expert som befinner sig i en annan tidszon. Virtuella studiebesök och virtuella lektioner som hålls av externa experter kan ge eleverna ytterligare en dimension, färger och en uppslukande inlärningsupplevelse. Webbkameror från Logitech ger din klass möjlighet att ta sig ut i stora världen.

VERKTYGEN

Bärbara datorer

För lärare

ETT BÄTTRE KLASSRUM FÖR PEDAGOGER

Några förändringar i klassrummet ta inlärningen, lektionsplanerandet och undervisningen till en helt ny nivå. Det innebär smartare och mer intuitiva kontroller för föredrag, lektionsplanering och skoluppgifter, vilket gör lektionen levande och får de administrativa plikterna att gå lekande lätt.

Göra i ordning ett undervisningsutrymme med en whiteboard

Smidigare, enklare, bättre

UTMANINGARNA

LEKTIONER I KLASSEN

Vissa verktyg är bara inte skapade för dynamiska lektionssessioner.

PLANERING OCH FÖRBEREDELSER

Planerar du alla lektioner på en bärbar dator? Det kan göra att saker och ting går långsammare.

LÖSNINGARNA

 En lärare och student interagerar vid en iPad

KLASSRUMMEN BLIR LEVANDE

Verktyg som Logitech Crayon gör att pedagoger kan navigera på skärmen live, lösa problem eller hålla lektioner på en iPad, eller till och med samarbeta direkt med elever – alltihop samtidigt som man håller sig mobil. Om du lägger till en Blue-mikrofon säkerställer du att de elever som är med på distans kan höra dig.

 En lärare håller föredrag med en digital whiteboard

LEKANDE LÄTT LEKTIONSPLANERING

Om du arbetar på en bärbar dator snabbar en mus upp processen med att lektionsplanera och ta hand om administrativa uppgifter. Att lägga till en mus snabbar upp hastigheten med 30 % och produktiviteten med 50 %.

VERKTYGEN

Bärbara datorer

Surfplattor

Göra i ordning ett undervisningsutrymme med en whiteboard

TA LEKTIONERNA TILL NYA HÖJDER

UTMANINGARNA

PRESENTATION

Teknik finns överallt i klassrummet, så pedagoger kan behöva nya sätt för att hålla kvar elevernas uppmärksamhet.

KOMMUNIKATION

Digitaliserade klassrum kräver nya verktyg för samarbete och kommunikation.

LÖSNINGARNA

 Inlärning i klassrummet med iPad-enheter

MER DYNAMISKA LEKTIONER

Det ger lektionerna en helt ny dimension. Elever gillar visuella översikter, och en presentationsenhet kan göra lektionerna levande från var som helst i rummet. Spotlight för föredragshållare – och möss! – gör att pedagoger verkligen kan framhäva innehåll på skärmen samtidigt som de går runt i klassrummet (eller sitter vid en bänk).

 Undervisning med hjälp av en iPad i ett naturkunskapslabb

FLEXIBEL OCH MÅNGSIDIG

Logitech Crayon är kompatibel med tusentals appar vilket gör att pedagoger kan dela sina idéer, motivera i klassrummet och ge elever med visuella inlärningsbehov något extra. Använd den för att skapa tabeller, rita upp diagram, rita grafer eller visa stegen i en ekvation. 

VERKTYGEN

Bärbara datorer

Surfplattor

Göra i ordning ett undervisningsutrymme med en whiteboard

KLASSRUMMET FÖLJER MED DIG ÖVERALLT

UTMANINGARNA

KONTAKT MED ELEVERNA

När eleverna studerar på distans kan det finnas vissa hinder för effektiv kommunikation.

KONTAKT MELLAN PERSONAL OCH FÖRÄLDRAR

Pedagoger blir alltmer bundna till sina bärbara datorer. Hur kan de få kontakt med personal och föräldrar?

LÖSNINGARNA

 Pedagog som har kopplat upp sig mot elever för studier på distans

KOPPLA UPP DIG MOT ELEVERNA

När behovet av studier på distans och hybridinlärning ökar gör Meetup det enklare för elever att medverka på lektionen hemifrån. Elever kan koppla upp sig mot pedagoger på lektioner och vid projekt – eller bara prata om livet.

Elev och föräldrar använder en bärbar dator för ett virtuellt möte

HA KONTAKT MED PERSONAL OCH FÖRÄLDRAR

Flexibilitet är nyckeln när det gäller kommunikation. När pedagoger är bundna till sina bärbara datorer kan en webbkamera eller konferenskamera som läggs till på vagnen eller skrivbordet öppna upp nya möjligheter för planerandet och göra så att de kan undervisa smidigt oavsett var eleverna befinner sig. Det omfattar även möten med föräldrar, utbildningar och personalmöten – när som helst, var som helst.

VERKTYGEN

Bärbara datorer

Kontakta säljavdelningen

Tack för att du kontaktar oss

En produktexpert tar kontakt med dig inom kort.