IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

Gửi Yêu cầu thông tin

Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến Logitech. Nếu bạn không biết chắc đầu mối liên hệ truyền thông nào phù hợp với nhu cầu của mình, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ chuyển nó đến đúng người đại diện.

Phần này chỉ dành cho phóng viên. Đối với khách hàng, vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng hoặc văn phòng hỗ trợ kỹ thuật tại quốc gia bạn. Bạn có thể tìm thấy danh sách trên trang Liên hệ của chúng tôi.

* Cho biết trường bắt buộc

Bản chất yêu cầu: * 
(chọn một)
Lĩnh vực quan tâm chính: * 
(chọn tất cả mục phù hợp)
Tên: * 
Tên tổ chức/Phương tiện: * 
Địa chỉ email: * 
Điện thoại:
Địa chỉ:
Thành phố:
Tiểu bang/Tỉnh:
Mã Zip/Bưu chính:
Quốc gia: * 
Ngôn ngữ nói lựa chọn:
Hạn chót:

Ghi chú bổ sung: