IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

Báo chí

Dành cho báo chí

Media & Community Relations

General Press Inquiries
mediarelations@logitech.com

Corporate Communications

United States and International
Krista Todd
+1-510-713-5834 ktodd@logitech.com
Europe, Middle East, Africa
Ben Starkie
+41 79 292 3499 bstarkie1@logitech.com
Laura Scorza
+41 (0)79 849 7168 lscorza@logitech.com
Asia Pacific
Laura Scorza
+41 (0)79 849 7168 lscorza@logitech.com
Consumer Communications EMEA - Asia Pacific
Juliette Legrand
jlegrand@logitech.com
Ania Wisniewska
awisniewska@logitech.com
Product PR - Video Collaboration & Webcams
Robin Raulf-Sager
510-713-5160 rraulfsager@logitech.com
Product PR - Ultimate Ears
Christina Gregor
+1-510-713-5476 cgregor@logitech.com
Product PR - Jaybird
Eric Wynn
801-803-5705 eric@jaybirdsport.com
Product PR - Computer Speakers
Wendy Spander
510-713-5393 wspander@logitech.com
Product PR - Smart Home
Christina Gregor
+1-510-713-5476 cgregor@logitech.com
Product PR - Gaming
Derek Perez
dperez1@logitech.com
Product PR - Mice, Keyboards & Tablet Accessories
Wendy Spander
510-713-5393 wspander@logitech.com
Gaming Sponsorship
Sponsorship Requests
GTeam@logitech.com

Latin America

Argentina
Nicolás Paglione
+541156706500 npaglione@urbancom.co
Brazil
Annete Morhy
+55 11 98777 3377 annete@priorizacomunicacao.com
Mexico
Damaris Zimbron Santillan
+52 55 6392 1100 damaris@anothercompany.com.mx

Asia Pacific

India
Mohit Sharma
+919716199108 msharma@logitech.com
Taiwan
Sally Lan
+886 28978 9525 slan@logitech.com
Hong Kong
Carol Suen ( Logitech )
+852 2624 3626 csuen@logitech.com
Virginia Cheng ( Music )
+852 2624 3639 vcheng1@logitech.com
Korea
Seohyeon "Estel" Huh
+82 2 6101 5750 shuh@logitech.com
South East Asia - Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Vietnam
Jeanette Wu
+65 3163 2519 jjwu1@logitech.com
China
Youyou Lu
+86 21 2230 2621 ylu7@logitech.com
Australia
Estelle Corria
+61 448087470 ecorria@logitech.com
New Zealand
Estelle Corria
+61 448087470 ecorria@logitech.com

Japan

Japan Logicool
Shiho Amasaki
+81 80 9827 1929 samasaki@logitech.com

Europe

Austria
Faktor 3 AG

Logitech
Franziska Frank
+49 40 67 94 46 - 6168 logitech@faktor3.de
Logitech G
Stefan Prodan
+49 40 67 94 46 - 103 logitech_g@faktor3.de
Ultimate Ears
Simon Konrad
+49 40 67 94 46 - 6336 ultimate_ears@faktor3.de
Belgium
Vertigo 6
Raoul van Wijk
+3185 888 77 50 logitech@vertigo6.nl
Croatia
Danka Prah
+385 91 42 02 005 dprah@logitech.comr
Czech Republic
Leona Dankova
+420 605 228 810 leona.dankova@taktiq.com
Denmark
Karin Norgaard
+45 33 14 00 00 karin@thinkpr.dk
Finland
Jiri Koivuniemi
+358-40-8378097 jiri@visionist.fi
France
Jean Christophe Malard
+33(0)1 46 34 60 60 logitech@wellcom.fr
Germany
Faktor 3 AG

Logitech
Franziska Frank
+49 40 67 94 46 - 6168 logitech@faktor3.de
Logitech G
Stefan Prodan
+49 40 67 94 46 - 103 logitech_g@faktor3.de
Ultimate Ears
Simon Konrad
+49 40 67 94 46 - 6336 ultimate_ears@faktor3.de
Hungary
Szátmari Péter
+36 1 880 3077 szatmari.peter@cafepr.hu
Israel
Point
Sharon Elbaz
+972 52 50 55 959 sharon@point-team.co.il
Italy
Claudia Tremolada
+393452496410 claudia.tremolada@connexia.com
Netherlands
Vertigo 6
Raoul van Wijk
+3185 888 77 50 logitech@vertigo6.nl
Norway
Guro Pedersen
+47 98 89 94 04 guro.pedersen@jcpnordic.com
Poland
Mindspot Communication & Media
Juliusz Kornaszewski
+48 530 751 139 juliusz.kornaszewski@mindspot.pl
Romania
Alexandru Mazilu
+ 40 727 87 06 90 amazilu@logitech.com
Russia
Anastasia Salnikova
+7 495 783 73 03 logitech@rose.ru
Serbia
Danka Prah
+385 91 42 02 0058 dprah@logitech.com
Spain
Equipo Singular
Patric Miguel
+34 627 933 404 patric.miguel@equiposingular.com
Sweden
JCP Nordic - Sweden
Johanna Svensson
+46 (0)70 882 7685 johanna.svensson@jcpnordic.com
Switzerland
Yael Ellenbroek
0041 43 499 16 22 logitech@prfact.ch
Turkey
Alper Ozkan
+90 212 233 22 38 logitech@ab-pr.com
United Kingdom
Fever PR

Ultimate Ears
+44(0)20 3747 3030 ultimateears@feverpr.com
Jaybird
+44(0)20 3747 3030 jaybird@feverpr.com
Wildfire PR
Logitech
+44(0)208 408 8000 logicp@wildfirepr.com
Logitech G
+44(0)208 408 8000 logigaming@wildfirepr.com

Africa

South Africa
Nicola Honey
+27 10 005 1048 nicolah@tribecapr.co.za

Middle East

United Arab Emirates
Sylvia Hansen
+971 56 410 3438 shansen@logitech.com

Tải về Tài liệu thông cáo báo chí

 

Logo & hình ảnh công ty Thông tin & hình ảnh sản phẩm

Thông tin thêm về Logitech

 

Giải thưởng ngành