Przeglądarka IE8/IE9 nie jest już obsługiwana. Użyj nowszej przeglądarki, aby wyświetlić naszą witrynę.

Logo

Zasady używania logo i znaków towarowych firmy Logitech dla mediów

Dziękujemy za zainteresowanie użyciem logo firmy Logitech w materiałach prasowych. Logo stanowi dla firmy Logitech wyjątkowo cenną wartość. Stanowi ono wizualny symbol marki, historii, jakości i własności intelektualnej firmy Logitech, dlatego też zdecydowanie chronimy je przed nieodpowiednim użyciem.

Przedstawicieli mediów prosimy o zapoznanie się z wyjaśnionymi poniżej zasadami używania naszego logo oraz ich przestrzeganie. Po ich zaakceptowaniu nastąpi przejście do strony zawierającej logo do pobrania w kilku formatach, a także dokument dla projektantów graficznych zawierający konkretne instrukcje używania logo.

Logo firmy Logitech mogą zgodnie z tymi zasadami używać tylko agencje prasowe i dziennikarze publikujący artykuły poświęcone specjalnie firmie Logitech Inc. oraz jej produktom i usługom. Wszelkie używanie tych materiałów graficznych niezgodnie z przedstawionymi zasadami jest surowo zabronione.

ZASADY I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA LOGO

Logo można używać tylko do ilustracji publikowanego artykułu lub emitowanego materiału o firmie Logitech Inc. bądź o określonym produkcie albo usłudze firmy Logitech.

Logo nie można kopiować, rozpowszechniać ani używać bez artykułu lub materiału telewizyjnego o firmie albo stosownym produkcie bądź usłudze. Nie można na przykład rozpowszechniać logo w formie drukowanej ani elektronicznej bądź udostępniać go innym osobom online w celu skopiowania.

Znaki logo muszą być używane w takiej postaci, w jakiej zostały udostępnione przez firmę Logitech Inc., bez jakichkolwiek zmian, w tym między innymi zmian koloru lub projektu oraz usuwania słów, grafiki albo symboli znaków towarowych. Znaków logo nie wolno animować ani zniekształcać pod względem perspektywy ani wyglądu.

Aby odpowiednio przedstawić logo, należy zachować minimalny odstęp pomiędzy logo a innymi elementami. Konkretne zasady zawiera dokument dodany do pobieranego pliku z logo.

Logo musi widnieć osobno i nie może być łączone z żadnym innym obiektem, w tym z innymi logo, słowami, grafiką, zdjęciami, sloganami, cyframi, elementami projektów ani symbolami.

Logo zamieszczone w sekcji dla prasy witryny internetowej firmy Logitech są przeznaczone tylko dla agencji prasowych i dziennikarzy. Sprzedawcy produktów i usług, tacy jak niezależni sprzedawcy sprzętu, niezależni sprzedawcy oprogramowania, niezależni usługodawcy, usługodawcy ASP, odsprzedawcy i producenci sprzętu oryginalnego nie mogą używać tych logo. 

Prosimy wyrazić akceptację tych zasad, wybierając poniżej łącze „Zgadzam się”.

I zgadzam się