Vår ledelse

KONSERNLEDELSESTEAM

Bracken P. Darrell

BRACKEN P. DARRELL
Leder og administrerende direktør, Logitech International S.A.

Som leder og administrerende direktør i Logitech, er Bracken P. Darrell ansvarlig for Logitechs strategi for vekst og lønnsomhet, merkevarens visjon og driften av selskapet. Darrell kom til Logitech som direktør i april 2012 og tok over stillingen som administrerende direktør i januar 2013.  

Nate Olmstead

NATE OLMSTEAD
Finansdirektør

Som finansdirektør for Logitech er Nate Olmstead ansvarlig for firmaets økonomiske strategier og globale økonomiske organisering. Han administrerer konsoliderte årsinntekter på over en halv milliard dollar (USD), skatter og avgifter, finansforvaltning, regnskapsføring og økonomisk planlegging og analyse. Han styrer også kommunikasjonen mellom internasjonale aksjonærer som kjøper og selger Logitech-aksjer på den sveitsiske børsen (SIX) og Nasdaq Global Market.

Prakash Arunkundrum

PRAKASH ARUNKUNDRUM
Leder for globale operasjoner

Som leder av Logitechs globale operasjoner er Prakash Arunkundrum ansvarlig for all global produksjon hos Logitech, verdensomspennende forsyningskjede, innkjøp og kvalitetsdrift. Prakash har også ansvaret for å drive strategien og gjennomføringen av Logitechs bærekraftsinitiativer og fremme Logitechs bærekraftsforpliktelser på tvers av deres verdensomspennende operasjoner og produkter.

Samantha Harnett

SAMANTHA HARNETT
Juridisk direktør

Samantha Harnett startet i Logitech i juni 2020 som juridisk direktør med ansvar for selskapets juridiske forhold globalt, blant annet eierstyring og selskapsledelse, immateriell eiendom, rettstvister, fondsforvaltning og personvern.

STYRE

WENDY BECKER
Styreleder og tidligere administrerende direktør, Jack Wills Limited

PATRICK AEBISCHER
Tidligere direktør for Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

EDOUARD BUGNION
Professor, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) og visepresident, informasjonssystemer ved EPFL

BRACKEN P. DARRELL
Leder og administrerende direktør, Logitech International S.A.

GUERRINO DE LUCA
Daglig leder, tidligere styreleder og administrerende direktør

GUY GECHT
Tidligere administrerende direktør, Electronics for Imaging, Inc.

DIDIER HIRSCH
Tidligere viseadministrerende direktør og økonomidirektør, Agilent Technologies, Inc.

NEIL HUNT
Strategidirektør, Curai

MARJORIE LAO
Økonomidirektør, LEGO A/S/LEGO-gruppen

NEELA MONTGOMERY
Administrerende direktør, Crate & Barrel

MICHAEL POLK
Tidligere sjef og adm. dir. i Newell Brands Inc.

STYRLEDER EMERITUS

DANIEL BOREL
Styreleder emeritus