Ο IE8/IE9/IE10 δεν υποστηρίζεται πλέον. Χρησιμοποιήστε ένα πιο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης για να δείτε την τοποθεσία μας.

Λογότυπα

Οδηγίες προς τα ΜΜΕ για το λογότυπο και το εμπορικό σήμα της Logitech

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο της Logitech στα δελτία τύπου σας. Η Logitech θεωρεί ότι το λογότυπό της είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό περιουσιακό της στοιχείο. Αποτελεί μια οπτική αναπαράσταση της εμπορικής επωνυμίας της Logitech καθώς και της ιστορίας, της ποιότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων της εταιρείας, και για αυτό το λόγο η προστασία της χρήσης του είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς.

Παρακαλούμε τα άτομα που εργάζονται στα ΜΜΕ και στις εκδόσεις τους να διαβάσουν και να τηρούν τις οδηγίες για τη χρήση του λογότυπου της εταιρείας μας, όπως αυτές παρατίθενται παρακάτω. Αφού δηλώσετε την αποδοχή σας, θα κατευθυνθείτε προς μια σελίδα, η οποία περιέχει λογότυπα σε διάφορες μορφές με δυνατότητα λήψης, καθώς και ένα έγγραφο στο οποίο ορίζονται συγκεκριμένες οδηγίες για γραφίστες σχετικά με τη χρήση του λογότυπου.

Η χρήση των λογότυπων της Logitech από πρακτορεία τύπου και δημοσιογράφους που δημοσιεύουν άρθρα που αφορούν συγκεκριμένα στη εταιρεία Logitech Inc., τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, επιτρέπεται μόνο εφόσον τηρούνται οι συγκεκριμένες οδηγίες. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση των λογοτύπων έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες αυτές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ

Τα λογότυπα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον συνοδεύουν κάποιο άρθρο ή είδηση που δημοσιεύεται ή μεταδίδεται και έχει ως θέμα την εταιρεία Logitech Inc. ή κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία της Logitech.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η διανομή ή η χρήση των λογότυπων πέραν του άρθρου ή της είδησης με θέμα την εταιρεία ή το εκάστοτε προϊόν ή υπηρεσία της Logitech. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η αναδιανομή του λογότυπου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ούτε η διάθεσή του στο διαδίκτυο προς αντιγραφή.

Τα λογότυπα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως παρέχονται από την Logitech Inc. χωρίς αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των αλλαγών στο χρώμα ή το σχεδιασμό και της αφαίρεσης οποιωνδήποτε λέξεων, εικόνων ή συμβόλων εμπορικού σήματος. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των λογοτύπων με τεχνικές animation, morphing ή η οποιαδήποτε άλλη παραμόρφωση της προοπτικής ή της εμφάνισής τους.

Για τη σωστή παρουσίαση ενός λογότυπου θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο διάκενο ανάμεσα στο λογότυπο και τα υπόλοιπα στοιχεία. Για τις συγκεκριμένες οδηγίες, ανατρέξτε στο έγγραφο που συνοδεύει το λογότυπο κατά τη διαδικασία λήψης.

Το λογότυπο πρέπει να εμφανίζεται αυτόνομα και όχι σε συνδυασμό με άλλα αντικείμενα, όπως μεταξύ άλλων λογότυπα άλλων εταιρειών, λέξεις, γραφικά, φωτογραφίες, συνθήματα, αριθμοί, σχεδιαστικά στοιχεία ή σύμβολα.

Τα λογότυπα που εμφανίζονται στην αίθουσα τύπου της Logitech προορίζονται αποκλειστικά για πρακτορεία τύπου και δημοσιογράφους. Οι πωλητές προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως οι ανεξάρτητοι πωλητές υλικού εξοπλισμού, οι ανεξάρτητοι πωλητές λογισμικού, οι ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών, οι πάροχοι υπηρεσιών εφαρμογών, οι μεταπωλητές και οι κατασκευαστές αυθεντικού εξοπλισμού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα λογότυπα αυτά. 

Επιβεβαιώστε ότι αποδέχεστε τις οδηγίες αυτές επιλέγοντας το πεδίο "Συμφωνώ" παρακάτω.

Συμφωνώ