IE8/IE9/IE10 understøttes ikke længere som browser. Du skal besøge vores websted i en nyere browser.

 
 

OM TASTATURET

Du er ikke begrænset til en enkelt enhed, så hvorfor skulle tastaturet være det?
Du er ikke begrænset til en enkelt enhed, så hvorfor skulle tastaturet være det?
Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 sætter nye standarder for trådløs enkelhed og fleksibilitet og kan forbindes med op til tre Bluetooth-kompatible computere eller mobilenheder, og du kan nemt skifte mellem dem.
 
Windows, Android, Chrome, Mac OS X og iOS – Logitech Keyboard K480 fungerer med alle typer enheder der understøtter et eksternt tastatur.

KEYBOARD K480 OVENFRA

Omskifter
Drej for at vælge en trådløs Bluetooth-kanal eller -enhed
Holder
Fastholder telefonen eller tablet-pc'en i en behagelig vinkel
Genvejstaster
Funktionstaster
Tilslutningsknapper
Tryk for at starte pardannelse med trådløse Bluetooth-enheder
Statusindikatorer
Viser status for den trådløse Bluetooth-forbindelse
Opdelte taster
Funktionen afhænger af den tilsluttede enhed

KEYBOARD K480 NEDEFRA

Batterihus
Statusindikator for batteri
Afbryderknap

INDLEDENDE KONFIGURATION

TÆND
TÆND
Træk strimlen ud af batterihuset for at tænde tastaturet.

Når du pakker tastaturet ud, står afbryderknappen på On.
PAR TASTATURET MED EN ENHED
PAR TASTATURET MED EN ENHED
På tastaturet
Vælg en trådløs Bluetooth-kanal.
Drej omskifteren til 1 (fabriksindstillingen).
Windows, Android, Chrome OS
Sådan opretter du forbindelse til en computer eller mobilenhed med Windows, Android eller Chrome:
Hold tilslutningsknappen “pc” nede i 3 sekunder.
Mac OS X, iOS
Sådan opretter du forbindelse til en Mac-computer, iPhone eller iPad:
Hold tilslutningsknappen “i” nede i 3 sekunder.
Lampen ved siden af tilslutningsknappen begynder at blinke. Det betyder at tastaturet er parat til pardannelse med en anden enhed.

Tastaturet er “synligt” i omkring 3 minutter.
Windows 7
På enheden
På en computer med Windows 7:
Klik på Enheder og printere i menuen Start.

Klik på Tilføj en enhed for at vise ikoner for de tilgængelige trådløse Bluetooth-enheder.

Markér Logitech Keyboard K480, og klik på Næste. Følg anvisningerne på skærmen for at færdiggøre pardannelsen.
Windows 8
På en computer med Windows 8:
Klik på Indstillinger i øverste højre hjørne af skærmen.

Klik på Skift pc-indstillinger.

Klik på Pc og enheder, og vælg Bluetooth.

Markér Logitech Keyboard K480, og følg anvisningerne på skærmen for at færdiggøre pardannelsen.

Bemærk: Når du opretter en ny trådløs Bluetooth-forbindelse, skal Windows muligvis opdatere nogle ressourcefiler. Disse opdateringer er muligvis stadig i gang når computeren viser en meddelelse, om at den har etableret forbindelse til tastaturet. Vent indtil statusindikatoren ved siden af tilslutningsknappen lyser i 5 sekunder, før du prøver at bruge tastaturet med computeren. Det kan tage helt op til 20 minutter før Windows er færdig med opdateringerne.
Mac OS X
På en computer med Mac OS X 10.9 eller senere:
Åbn Systemindstillinger, og klik på Tastatur.

Klik på Indstil Bluetooth-tastatur for at søge efter tastaturer i nærheden.

Klik på Fortsæt, når meddelelsen "Fandt Logitech Keyboard K480" vises.

Følg anvisningerne på skærmen for at færdiggøre pardannelsen.
Chrome OS
På en computer med Chrome OS:
Klik i statusområdet i nederste højre hjørne af skærmen (hvor profilbilledet til din konto vises).

Vælg Bluetooth-status i rullemenuen.

Markér Logitech Keyboard K480 på listen over tilgængelige trådløse Bluetooth-tastaturer, og klik på Tilslut.

Følg anvisningerne på skærmen for at færdiggøre pardannelsen.
Android
På en Android-enhed:
I Indstillinger > Trådløs og netværk skal du trykke på Bluetooth og kontrollere at det er aktivt.

Når der vises en liste over trådløse Bluetooth-enheder, skal du markere Logitech Keyboard K480 og klikke på Næste.

Følg anvisningerne på skærmen for at færdiggøre pardannelsen.
iOS
På en iPhone eller iPad (iOS):
Åbn Indstillinger > Bluetooth. Aktivér Bluetooth, hvis det ikke allerede er aktiveret. Når der vises en liste over trådløse Bluetooth-enheder, skal du trykke på Logitech Keyboard K480.

Bemærk: Hvis enheden kræver en pinkode, skal du indtaste koden på dit Logitech Keyboard K480 og ikke på det virtuelle tastatur på enheden.
På tastaturet
Når tastaturet er parret med en enhed, lyser lampen ved siden af tilslutningsknappen konstant i 5 sekunder.

TILFØJ FLERE ENHEDER

Du kan forbinde Logitech Keyboard K480 med helt op til tre trådløse Bluetooth-enheder samtidig.

Bemærk: Før du prøver at etablere forbindelse til en anden enhed, skal du kontrollere at du kan skrive på den enhed der er forbundet med tastaturet på kanal 1. Når du har bekræftet at der er en aktiv forbindelse mellem enheden og tastaturet, skal du fortsætte med nedenstående anvisninger.
På tastaturet
Vælg en trådløs Bluetooth-kanal der ikke er i brug.
Hvis du allerede har parret tastaturet med en enhed på kanal 1, skal du dreje omskifteren til kanal 2 eller 3.

Gentag instruktionerne i INDLEDENDE KONFIGURATION, "Par tastaturet med en enhed", for at færdiggøre pardannelsen med en anden computer, tablet-pc eller smartphone.

VÆLG EN ENHED

Når tastaturet er parret med enhederne, kan du vælge en enhed du vil bruge med tastaturet

Sådan vælger du en enhed

Drej omskifteren til den kanal du brugte til at forbinde computeren, tablet-pc'en eller smartphonen med tastaturet.

Lampen ved siden af den relevante tilslutningsknap blinker langsomt før den lyser blåt i 5 sekunder. Det betyder at kanalen er valgt.

Nu kan du bruge tastaturet til at skrive på den valgte computer eller mobilenhed.
UDRET MERE – HENT SOFTWAREN!
Hent Logitech-softwaren, og få en helt ny tastaturoplevelse. Besøg support.logitech.com/product/multi-device-keyboard-k480, og følg anvisningerne for at hente den Logitech-tastatursoftware der er beregnet til din computer eller mobilenhed.
Logitech Options (til pc)
Med Logitech Options får du større kontrol over tastaturet så du bliver mere produktiv og samtidig kan nyde at arbejde på tastaturet.

Brug Logitech Options til at:
 • Konfigurere genvejstaster til almindelige kommandoer eller specielle tastaturgenveje.
 • Deaktivere (og aktivere) taster – Caps Lock, Insert og Startknappen i Windows.
 • Vise underretninger om Caps Lock på computerskærmen.
 • Vise en advarsel om lavt batteriniveau på computerskærmen.
Logitech Preference Manager (til Mac OS X)
Med Logitech Preference Manager kan du udnytte genvejs- og funktionstasterne fuldt ud.

Med Logitech Preference Manager kan du:
 • Bruge den øverste række genvejstaster som standardfunktionstaster (du kan stadig bruge genveje ved samtidig at trykke på fn-tasten og en af tasterne i øverste række).
 • Vise underretninger om eller status for Caps Lock på Mac-skærmen.
 • Vise en advarsel om lavt batteriniveau på Mac-skærmen.
Logitech Keyboard Plus-app (til Android)
Hvis du bruger Logitech Keyboard K480 med en Android-tablet-pc eller -smartphone, vil du virkelig bemærke hvor meget bedre tasteoplevelsen bliver med Logitech Keyboard Plus.

Brug Logitech Keyboard Plus til at:
 • Vælge mellem 13 internationale tastaturlayout (ikke amerikansk tastaturlayout). Anvende det korrekte tastaturlayout så du får fuld understøttelse af alle taster og funktioner.
 • Afvikle en guide der hjælper dig med konfiguration og trådløs Bluetooth-pardannelse.
 • Skifte nemt mellem K480-tastaturet og Android-tastaturet på skærmen når du tænder eller slukker enheden.

SKIFT MELLEM ENHEDER

Tastaturet kan forbindes med op til tre enheder samtidig, men der er ingen grænser for hvor mange computere, tablet-pc'er eller smartphones du kan bruge med tastaturet. Det er nemt at ændre tildelingen af de tre kanaler til andre enheder (du kan altid genetablere forbindelsen til en enhed).
Sådan skifter du mellem enheder
Åbn Bluetooth-indstillingerne på en tilsluttet computer eller mobilenhed, og indstil den til at “glemme” tastaturet.

Bemærk: Hvordan du indstiller en enhed til at glemme en trådløs Bluetooth-enhed afhænger af enhedens type og operativsystemet. Du kan få flere oplysninger om hvordan en enhed indstilles til at glemme en trådløs Bluetooth-enhed, i brugervejledningen til computeren eller mobilenheden.

Følg nu instruktionerne i INDLEDENDE KONFIGURATION, "Par tastaturet med en enhed", for at etablere forbindelse til en anden computer eller mobilenhed på den kanal der er blevet ledig.

FLERE TASTELAYOUT I ET

Et enestående layout med mange funktioner gør Logitech Keyboard K480 kompatibelt med den computer eller mobilenhed du bruger. Farvemærkning af taster og skillelinjer viser funktioner eller symboler der er reserveret til andre enheder og operativsystemer.

Farvemærkning på taster
Grå mærkning viser funktioner der findes på Apple-enheder med Mac OS X eller iOS.

Hvid mærkning med grå cirkler viser symboler der er reserveret til brug med ALT GR på Windows-computere.

Opdelte taster

Tastaturmodifikatorer på begge sider af mellemrumstasten viser to typer mærkning der er adskilt af skillelinjer.

Mærkningen over skillelinjen viser den tastaturmodifikator der sendes til en Windows-, Android- eller Chrome-enhed.

Mærkningen under skillelinjen viser den tastaturmodifikator der sendes til en Mac-computer, iPhone eller iPad.
Tastaturet bruger automatisk de modifikatorer der hører til den valgte enhed.

Universaltaster
Alle andre taster udfører den samme handling på alle enheder og operativsystemer.

GENVEJSTASTER OG FUNKTIONSTASTER

Genvejstaster
Nedenstående skema viser konfigurationen af genveje til Windows, Mac OS X, Android og iOS.

Bemærk: En stjerne (*) viser handlinger som kræver installation af Logitech-software.
Funktionstaster
Du bruger funktionstaster ved at holde fn-tasten nede og trykke på den genvejstast der er knyttet til funktionens nummer og handling. Nedenstående skema viser specielle tastekombinationer til forskellige operativsystemer.

Hvis du typisk bruger funktionstaster oftere end genvejstaster, kan du installere Logitech-software og bruge den til at konfigurere genvejstasterne som funktionstaster så du kan nøjes med at trykke på dem (uden at holde fn-tasten nede).

Bemærk: En stjerne (*) viser handlinger som kræver installation af Logitech-software.

UDSKIFT BATTERIERNE

Skub batteridækslet mod afbryderknappen, og løft det.

Udskift de gamle batterier med to nye AAA-batterier, og sæt batteridækslet på plads igen.

KOMPATIBLE ENHEDER

Logitech Keyboard K480 fungerer sammen med Bluetooth-kompatible computere, tablet-pc'er og smartphones der understøtter eksterne tastaturer.

Tastaturet er kompatibelt med alle større operativsystemer:
 • Windows® OS version 7 og senere
 • Mac OS® X 10.9 eller senere • Chrome OS™
 • Apple® iPhone og iPad, iOS® 5 eller senere
 • Android™ OS-tablet-pc eller -smartphone, Android 3.2 eller senere
Hvis du ikke er sikker på hvilket operativsystem der er på en enhed, som du vil bruge med tastaturet, kan du finde oplysningerne i brugervejledningen til enheden.

Bemærk: Du skal have en internetforbindelse før du kan hente Logitech-software.

Problemløsning

Jeg kan ikke parre tastaturet med en enhed.
Tastaturet kan kun tilsluttes trådløse, Bluetooth-kompatible enheder. Kontroller at den enhed du prøver at parre med tastaturet, er Bluetooth-kompatibel. Bemærk: Logitech Keyboard K480 er ikke kompatibelt med en Logitech Unifying-modtager der er baseret på en anden teknologi.

Genstart enheden, og forsøg at parre den med tastaturet igen på den oprindelige kanal eller en anden kanal.

Bemærk: På en Windows-computer kræver en ny trådløs Bluetooth-forbindelse nogle gange ekstra softwareopdateringer, og opdateringerne er muligvis stadig i gang efter at der er blevet vist en meddelelse, om at der er etableret forbindelse. Vent mindst 20 minutter efter pardannelsen for at være sikker på at alle opdateringerne er gennemført, før du genstarter computeren.

Kontroller at enheden er konfigureret til at acceptere trådløse Bluetooth-forbindelser. (Windows)

Vælg Bluetooth-enheder > Åbn indstillinger, og markér følgende afkrydsningsfelter:
 • Tillad Bluetooth-enheder at finde denne computer
 • Tillad Bluetooth-enheder at oprette forbindelse til denne computer
 • Giv besked, når en ny Bluetooth-enhed vil oprette forbindelse
Kontroller at din computer, tablet-pc eller smartphone er kompatibel med Logitech Keyboard K480. Se KOMPATIBLE ENHEDER.

Kontroller at din computer, tablet-pc eller smartphone understøtter et eksternt tastatur (HID-profil). Se i den brugervejledning der fulgte med enheden, eller henvend dig til producenten.
Mit tastatur virker ikke.
 • Kontroller at den rigtige kanal er valgt.
 • Tryk på en tilfældig tast for at aktivere tastaturet fra dvaletilstand.
 • Sluk og tænd tastaturet igen.
 • Deaktivér Bluetooth, og genstart computeren. (Windows)
På enheden:

Åbn Bluetooth-indstillingerne, og deaktivér Bluetooth.

Genstart enheden, og aktivér Bluetooth.

Tilslut tastaturet igen.
 • Udskift tastaturets batterier.
 • Kontroller at tastaturet er parret med enheden.
 • Par igen tastaturet med din computer, tablet-pc eller smartphone.
På enheden:

Åbn Bluetooth-indstillingerne, og indstil enheden til at “glemme” Logitech Keyboard K480.

Deaktivér Bluetooth.

Genstart enheden, og aktivér Bluetooth.

Par enheden og tastaturet igen som beskrevet i INDLEDENDE KONFIGURATION, "Par tastaturet med en enhed."
Tastaturet er holdt op med at virke eller virker kun indimellem.
Hvis enheden er Bluetooth-kompatibel, skyldes problemet sandsynligvis at den trådløse Bluetooth-forbindelse er afbrudt. Der er en række faktorer som kan være skyld i at forbindelsen mellem Logitech Keyboard K480 og en computer eller mobilenhed bliver afbrudt.
 • Kontroller tastaturets batterier.
 • Sørg for at tastaturet ikke er anbragt på en metaloverflade som kan forstyrre det trådløse Bluetooth-signal.
 • Kontroller at der ikke er en anden trådløs kilde, som forstyrrer det trådløse Bluetooth-signal.
 • Mulige kilder til forstyrrelse kan f.eks. være trådløse højtalere, strømforsyningen til en computer, en skærm, mobiltelefoner og fjernbetjeninger til garageporte.
 • Sørg for at andre elektriske enheder er mindst 20 cm fra tastaturet og computeren eller mobileenheden.
 • Prøv at flytte tastaturet tættere på computeren eller mobilenheden.
Tastaturet virker ikke når computeren aktiveres fra dvaletilstand.
 • Skift strømindstillinger til den trådløse Bluetooth-adapter på computeren:
Åbn Kontrolpanel > System og sikkerhed > System > Enhedshåndtering.

Højreklik på den trådløse Bluetooth-adapter under Bluetooth-radioenheder (f.eks. Dell Wireless 370), og klik på Egenskaber.

Klik på fanen Strømstyring i vinduet Egenskaber, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at computeren slukker denne enhed for at spare strøm.

Klik på OK for at gemme indstillingerne, og genstart computeren.
De tegn jeg skriver, er ikke de samme som på tasterne.
 • Kontroller at du har brugt den rigtige forbindelsesknap til parring af tastaturet og enheden.
Læs instruktionerne i INDLEDENDE KONFIGURATION, "Par tastaturet med en enhed."

Når du vælger en parret enhed med omskifteren, begynder statusindikatoren ved siden af den tilslutningsknap du brugte til parringen, at blinke. Hvis du brugte den forkerte tilslutningsknap, skal du parre enheden igen ved at holde den anden tilslutningsknap nede indtil dens statusindikator begynder at blinke.